ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : Skill Development Service Co., Ltd.
Type : Portal (Extreme Concept)
Website : http://www.jobedd.com
Description : เว็บไซต์ค้นหางาน ฝากประวัติ resume สมัครงาน online


Client : ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Komooksivalai
Type : B2C E-Commerce (Standard Concept)
Website : http://pay.komooksivalai.com
Description : ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เชื่อมต่อกับธนาคารกุรงเทพ มีรหัสผ่านป้องกันการชำระเงินก่อนการยินยัน Booking


Client : Ro Solutions Co., Ltd.
Type : Company Information (Standard Concept)
Website : http://www.ro-sol.com
Description : Concept ที่เรียบง่าย เน้นความน่าเชื่อถือ มีการใช้ Flash/Ajax/DHTML ช่วยให้เว็บไซต์มีควมน่าสนใจมากขึ้น


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.