ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : Royal Stones Mfg (บริษัทต่างประเทศ)
Type : B2B E-Commerce (Advanced Concept)
Website : http://demo.royalstonesmfg.ibiz.co.th
Description : ระบบ Catalog สินค้า (เฉพาะสมาชิก), ระบบจัดการเนื้อหา (CMS)


Client : Google Map (idea for Resident Business)
Type : Portal (Extreme Concept)
Website : http://demo.ibiznetwork.com/map/icon/
Description : ตัวอย่าง idea ที่นำเอา Google Map มาใช้เพื่อค้นหาที่อยู่อาศัยที่ต้องการขาย/เช่า (จัดการผ่าน backend)


Client : Flex-ible Plas Co., Ltd.
Type : Company Information (Advanced Concept)
Website : http://www.flex-ible.co.th
Description : ระบบจัดการเนื้อหา (CMS), Product Catalog, ลูกเล่นแนวความคิด Flash


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.