ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : izizshop (เว็บขายเสื้อผ้า)
Type : B2C E-Commerce (Extreme Concept)
Website : http://www.izizshop.com
Description : ระบบ Shopping Cart, Pre-order, CRM, CMS


Client : Buddhayan (เว็บพุทธศาสนมหายาน)
Type : Portal (Advanced Concept)
Website : http://buddhayan.sitepackage.net
Description : CMS, Live Chat, ออกแบบตัวการ์ตูน, Flash Story


Client : สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย
Type : Portal (Extreme Concept)
Website : http://www.teata.or.th
Description : ระบบจัดการเนื้อหา (CMS), ระบบจัดการสำหรับสมาชิก


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.