ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : House of Woods Co., Ltd.
Type : B2B E-Commerce (Advanced Concept)
Website : http://www.how.co.th/index.cgi
Description : Product Catalog, ระบบสมาชิก, ลูกเล่น Flash/Ajax


Client : Blitz Creation Co., Ltd.
Type : B2B E-Commerce (Advanced Concept)
Website : http://www.blitzcreation.com
Description : Product Catalog, Flash, สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์


Client : Sashysash (Demo)
Type : B2B E-Commerce (Advanced Concept)
Website : http://sashysash.sitepackage.net
Description : ระบบ Content Management System (CMS), Product Catalog, Ajax


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.