ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : Gold & Silver Smiths (บริษัทต่างประเทศ)
Type : B2C E-Commerce (Advanced Concept)
Website : http://bejewelled.sitepackage.net
Description : ระบบ Shopping Cart, Ajax technology, 3D Flash


Client : global2voice (บริษัทต่างประเทศ)
Type : Company Information (Advanced Concept)
Website : http://www.global2voice.com
Description : ใช้ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ทั้งเว็บไซต์, ออกแบบ Logo, Flash Intro


Client : Express International Co., Ltd.
Type : B2C E-Commerce (Extreme Concept)
Website : http://www.searchtravels.com
Description : เป็นเว็บไซต์แบบ Dynamic โดยมีระบบจัดการหลักๆ ได้แก่ Tour, Hotel, Airfare และ Content Management System


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.