ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : OnceGallery Co., Ltd. (Demo)
Type : B2C E-Commerce (Advanced Concept)
Website : http://port.ibiznetwork.com/oncegallery
Description : ขายสินค้าประเภท Jewelry Handmade สามารถชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิตได้


Client : Silver Expert Co., Ltd. (บริษัทต่างประเทศ)
Type : B2B E-Commerce (Advanced Concept)
Website : http://www.925expert.com
Description : เว็บไซต์แสดงสินค้า (Jewelry) และมี section สำหรับ member โดยเฉพาะ (จะเห็นสินค้าพิเศษ)


Client : Car-Lack68 สาขาคาฟูร์ ฉะเชิงเทรา
Type : Company Information (Standard Concept)
Website : http://www.car-lack68.com
Description : เว็บศูนย์เคลือบสีคาร์แลค68 มีสาขาจำนวนมาก โดยตัวเว็บนั้นออกมาในแบบง่ายๆ ตามสไตล์เฉพาะธีมของศูนย์


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.