ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : Paiboon Motor (Preview)
Type : B2B E-Commerce (Extreme Concept)
Website : http://www.paiboonmotor.com
Description : เว็บขายส่งอะไหล่มอเตอร์ไซด์ ในรูปแบบ Shopping Cart


Client : Gemini Creation Co., Ltd. (บริษัทต่างประเทศ)
Type : B2B E-Commerce (Advanced Concept)
Website : http://www.geminicreation.com
Description : แสดงสินค้า public บางส่วน โดยสินค้าทั้งหมดจะต้อง login หลังจากสมัครสมาชิกและได้รับการ approve เสียก่อน


Client : Thippyshop (เว็บขายเครื่องสำอางเครื่องสำอาง)
Type : B2C E-Commerce (Extreme Concept)
Website : http://www.thippyshop.com
Description : เว็บขายเครื่องสำอางญี่ปุ่น เกาหลี, มีระบบ Shopping Cart และระบบจัดการหลังร้านครบครัน


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.