ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : eM-Network, Bahrain (บริษัทต่างประเทศ)
Type : Company Information (Advanced Concept)
Website : http://www.bahrain-research.com
Description : เว็บของบริษัทวิจัย ประเทศบาห์เรน มีโปรแกรมมิ่งอัพเดตข้อมูลในส่วนต่างๆ และ Flash เล็กน้อย


Client : บริษัท แคนนิวอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด
Type : Company Information (Advanced Concept)
Website : http://port.ibiznetwork.com/cannew
Description : ถึงระบบไม่หวือหวามากนัก เว็บไซต์เป็นแบบ static แต่มี flash menu และ hilight เพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


Client : Ultimate Silver & Jewelry Co., Ltd.
Type : B2B E-Commerce (Extreme Concept)
Website : http://www.us925.com
Description : เว็บส่งออก Jewelry ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้วยระบบสั่งซื้อแบบ Customized มากๆ


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.