ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : บริษัท ไพร์ม ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
Type : Company Information (Advanced Concept)
Website : http://port.ibiznetwork.com/pstgroup
Description : ระบบอัพเดตสินค้า (ไม่จำกัดความลึกของหมวดสินค้า), Flash, มี 2 theme (แดง/น้ำเงิน)


Client : ตลาดรถยนต์มือสอง ดีที่สุดบริการ
Type : Company Information (Extreme Concept)
Website : http://www.deeteesood.com
Description : สามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคาได้ มีระบบบริหารที่ใช้งานอย่างครบครัน มี Flash ตกแต่งเว็บเล็กน้อย


Client : บริษัท สินธุ์สุวรรณเคมีคัล จำกัด
Type : Company Information (Advanced Concept)
Website : http://www.pepfert.com/index.cgi
Description : ผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีระบบสินค้า สมาชิก และ Flash


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.