ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : Air Thai (BTU Calculator Part)
Type : Portal (Advanced Concept)
Website : http://www.air-thai.com
Description : ระบบคำนวน BTU ให้เหมาะสมกับสถานที่


Client : บริษัท สยามเบสท์ เคมีคอล เซอร์วิส จำกัด
Type : Company Information (Advanced Concept)
Website : http://www.siamsbc.com
Description : จำหน่ายน้ำยา และอุปกรณ์ทำความสะอาด มี Flash ตกแต่งเว็บไซต์ และระบบจัดการสินค้าที่สามารถอัพเดตได้เอง


Client : ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Type : Portal (Standard Concept)
Website : http://port.ibiznetwork.com/northernstudy
Description : ราคาเบาๆ กับ concept design ที่ดูง่าย ไม่ซับซ้อน มี Flash ตกแต่งเว็บเล็กน้อย


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.