ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
Type : B2C E-Commerce (Extreme Concept)
Website : http://port.ibiznetwork.com/naban
Description : สั่งซื้อหนังสือ Online มีระบบสมาชิก ระบบบริหารสินค้า


Client : Thai Inter Arms (Programming Part)
Type : Company Information (Extreme Concept)
Website : http://port.ibiznetwork.com/thaiinterarms
Description : เป็นโรงงานทำ ประกอบ ซ่อมแซม อาวุธปืนพกสั้น


Client : Bignose City (Programming Part)
Type : Community (Advanced Concept)
Website : http://www.bignosecity.com
Description : เว็บบอร์ด ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยระบบจะมี Learner, Member และสามารถเลือกสอบเป็น Tutor ได้


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.