ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : International Schools Association of Thailand
Type : Portal (Extreme Concept)
Website : http://port.ibiznetwork.com/isat
Description : เว็บสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย มีระบบสมาชิก สามารถแก้ไขข้อมูลได้เอง


Client : สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
Type : Community (Advanced Concept)
Website : http://port.ibiznetwork.com/mat/mat_screenshot.gif
Description : รางวัลชนะเลิศการประกวดจัดทำเว็บไซต์ (MAT Web Design Contest 2001)


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.