ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : BigKnit Cefe
Type : B2C E-Commerce (Advanced Concept)
Website : http://www.bigknit49.com
Description : เว็บไซต์ข้อมูลร้านและจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ของร้าน Bigknit Cafe ซอยสุขุมวิท 49


Client : Saint-Gobain Gyproc Middle-East (บริษัทต่างประเทศ)
Type : Company Information (Advanced Concept)
Website : http://www.gyproc-me.com
Description : เว็บไซต์แสดงข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัท


Client : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
Type : Company Information (Advanced Concept)
Website : http://www.agingthai.org
Description : เว็บไซต์ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.