ผลงานที่ทีมงาน ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จัดทำขึ้นมา
ผลงานที่แสดงอยู่นี้ จะมีทั้งผลงานชิ้นล่าสุด และผลงานเก่า (ที่ไม่ล้าสมัยมากนัก) แต่ไม่ใช่ผลงานทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้ท่านได้ให้เห็นและเข้าใจถึง "Concept" ในตัวงานของ ไอบิซ


Client : บริษัท เอชอาร์เอ็ม เซอรฺ์วิส จำกัด
Type : Company Information (Advanced Concept)
Website : http://www.hrmeservice.com
Description : ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ในเครือ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


Client : Sure Properties Co., Ltd.
Type : Portal (Extreme Concept)
Website : http://www.sureprop.com
Description : เว็บไซต์ ซื้อ-ขาย ทรัพทย์สิน อาทิ บ้าน ที่ดิน มีระบบการค้นหาแบบพิเศษ


Client : Saint-Gobain Indonesia (บริษัทต่างประเทศ)
Type : Company Information (Advanced Concept)
Website : http://www.sgabrasives-indonesia.com
Description : เว็บไซต์นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next

Home  |  Services  |  Portfolio  |  Contacts
Copyright © 1997-2009 iBiz Network Co., Ltd. All rights reserved.